Splošni pogoji

Postopek nakupa

Sprejem naročila
Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Naročilo lahko prekličete do 18. ure na dan naročila.V primeru  nezmožnosti dostave vas bomo obvestili do 19. ure na dan naročila. Če naročnik ne prekliče naročila in niste bili obveščeni o nezmožnosti dostave hrane je pogodba o dostavi hrane nepreklicno sklenjena.

Preverjanje naročila
Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko.

Dostava hrane

Dostava hrane poteka v času med 11.30 do 14 ure. Če želite imeti kosilo ob točno določenem času, nas morate na to opozoriti, sicer poteka razvoz po zaporedju kot si sledijo mesta dostave.
V času razvoza ste naprošeni, da ste ves čas dosegljivi na telefonski klic, da se v primeru kakršnih koli sprememb, lahko sproti dogovarjamo. Dostavljamo do vhoda mesta dostave (npr. do vhoda v stolpnico) in ne po nadstropjih, razen v nujnem primeru, vi pa ste naprošeni, da nas tam že pričakate. O točnem prihodu vas predhodno obvestimo po telefonu, če nismo že v naprej dogovorjeni. Prosim pridite točno.

Plačilo

Plačilo se izvrši, ko prevzamete kosilo, sicer pa se predhodno dogovorimo o načinu plačila.
Če nas na dogovorjenem mestu ne pričakate ali nas ne pričaka kdo namesto vas, vam kosilo zaračunamo v celotnem znesku.

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika ali naročnika.
Ponudnik za nedoločen čas hrani podatke naročnikov in sicer: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon,  naslove za dostavo in arhiv komunikacije s naročnikom. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za lastne potrebe (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam ali tretjim osebam.